Navigation
Månefase
CURRENT MOON
Tilfældigt billede
Webmaster


Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
       

Insjöfiske i hjärtat av småland.

Med Turistfiskekortet fiskar Du under 2 veckor i 29 stycken sjöar och rinnande vattendrag, rika på bl.a. gädda, abborre, gös, braxen och sutare, inom Högsby kommun. Fiskevattnen ligger såväl i den vackra Emådalen i närheten av Högsby som inbäddade i den trolska vildmarken kring i huvudsak orterna Allgunnen, Grönskåra och Fagerhult.
Kontakta Turistbyrån för mer information, ang. övriga fiskekort i området samt pris och försäljningsställen. Vi säljer även Sverigefiskekortet! [ Allgunnen | Badebodaån 1 | Badebodaån 2 | Bjärssjön | Björkshultssjön | Boasjön | Broasjön | Emån - nedre delen | Emån - övre delen | Feresjön | Grytsjön | Kiasjön | Mörtesjö | Kleven/Kvillern | Kvarnsjön | Lilla Sinnern | Stora Sinnern | Skiresjö | Sävsjön | Triasjö | Välen | Älmten | Öasjön och Yttran ]

Allgunnen
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda Klint ca 12 km
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Björkna Sarv Benlöja Sutare Gärs Siklöja Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Braxen
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Minimimått: Fångad gös med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön. Fredade områden: Östra delen av Bruddesjön och södra delen av sjön Kalven ingår inte i upplåtelsen. Fiskegränsen anges på sjökartan och är dessutom markerad med trästolpar i sjön. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Allgunnen utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Eldning på klipphällar är förbjudet! Nedskräpning undanbedes.
Badebodaån 1
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen - Aboda klint ca 10 km, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör väg mot Grönskåra ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Flatehult.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Benlöja Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Badebodaån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Badebodaån 2
Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Det aktuella avsnittet av Badebodaån flyter fram i närheten av väg 125 mellan Grönskåra och Århult.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga. Maximalt 2st fiskespön får användas samtidigt. Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i ån. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Badebodaån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring ån.
Bjärssjön
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda Klint ca 12 km, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint-Kråksmåla ca 2 km.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Sarv Benlöja Gärs Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Bjärssjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Björkshultssjön
Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Kör väg 125 mot Fagerhult ca 3 km fram till Björkshult, sväng vänster väg mot Pikaböl.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 st fiskespön får användas samtidigt. Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön.
Boasjön
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9km, sväng vänster och kör mot Grönskåra ca 8 km, sväng vänster vid vägkorsning Lilla Klo.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Minimimått: Fångad gös med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Boasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Broasjö
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Fagerhult ca 18 km, sväng höger och kör väg mot Fågelfors ca 3 km och sjön ligger utmed vägen på vänster sida.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Broasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Emån-nedre delen
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Det aktuella avsnittet av Emån börjar mitt i Högsby och flyter seden fram i närheten av väg 34 mellan Högsby och Ruda.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Sutare Färna Id Benlöja Ål Mal Öring Havsöring Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Ål
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga. Fredade fiskarter: Turistfiskekortet är inte giltigt för fiske efter öring. Mal är fridlyst. Fångad öring och mal skall omgående släppas tillbaka i ån. Minimimått: Fångad ål med längd som understiger 55 cm skall återsättas i ån. Fredade områden: Utmed vissa sträckor av ån är fiske från stränderna förbjudet. Dessa sträckor är markerade på åkartan och får ej beträdas. Däremot är fiske från båt och kanot tillåtet inom dessa områden. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Emån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Beträd ej åkrar med växande gröda och var varsam med inhägnader. Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för jordbruk eller övrig trafik.
Emån-övre delen
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 norrut mot Oskarshamn ca 2 km, sväng vänster och kör väg mot Drageryd - Blankan.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Sutare Färna Benlöja Ål Mal Öring Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sutare Ål
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete och fluga. Fredade fiskarter: Turistfiskekortet är inte giltigt för fiske efter öring. Mal är fridlyst. Fångad öring och mal skall omgående släppas tillbaka i ån. Fredade områden: För strandfiske utmed Emåns västra sida på sträckan från Dalby till Blankaströms kraftstation erfordras markägarens tillåtelse. Denna sträcka är markerad på åkartan. Däremot är fiske från båt och kanot tillåtet inom denna sträcka utan särskilt medgivande. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Emån utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Beträd ej åkrar med växande gröda och var varsam med inhägnader. Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för jordbruk eller övrig trafik.
Feresjön
Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda ca 0,6 km, sväng vänster och kör väg mot Uddaryd - Övraholm ca 1,5 km, tag vänster mot Sjöborgen.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 st fiskespön får användas samtidigt. Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Feresjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön.
Grytsjön
Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult ca 2 km, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sutare Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Grytsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Kiasjön
Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Kör söderut genom samhället, sväng höger vid fyrvägskors och kör väg 23 mot Åseda ca 0,6 km, sväng vänster in på väg mot Uddaryd.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Sutare Gärs Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Gös
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Maximalt 2 st fiskespön får användas samtidigt. Minimimått: Fångad gös eller gädda med längd som understiger 40 cm skall återsättas i sjön. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Kiasjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Parkera inte så att hinder eller olägenhet skapas för boende kring sjön.
Mörtesjö
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger och kör väg mot Allgunnen-Aboda klint ca 10 km, vid fyrvägskors i Sinnerbo sväng höger och kör mot Grönskåra ca 5 km.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sutare Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Mörtesjö utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Kleven/Kvillern
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda klint ca 12 km, håll höger vid vägkors i Allgunnen och fortsätt väg mot Aboda Klint - Kråksmåla ca 1,5 km, sväng höger mot Aboda Klint.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Benlöja Gärs Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjöarna utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Kvarnsjön
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 9 km och sjön ligger på vänster sida.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Minimimått: Fångad gös med längd under 40 cm skall återsättas i sjön. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Kvarnsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Lilla Sinnern
Vägbeskrivning:
Från Ruda: Kör norrut genom samhället, sväng vänster och kör väg mot Allgunnen ca 6 km och sjön ligger på höger sida av vägen. Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Benlöja Sutare Gärs Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Sarv
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Lilla Sinnern utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Stora Sinnern
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 34 mot Kalmar ca 1 km, sväng höger vid Staby och kör väg mot Allgunnen-Aboda Klint ca 8 km och sjön dyker upp på vänster sida. Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Björkna Sarv Benlöja Sutare Gärs Siklöja Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Sarv
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Stora Sinnern utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Stuguthyrning vid Sinnern: www.sinnern.se
Skiresjö
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 7 km, sväng vänster väg mot Bössehäll.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Skiresjö utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Sävsjön Vägbeskrivning:
Från Grönskåra: Vid fyrvägskorsning i Grönskåra kör väg 125 mot Alsterbro ca 5 km, sväng vänster och kör väg mot Bjärshult ca 2 km, sväng vänster vid skylt Dalströmsvägen.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Braxen Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Sävsjön utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Triasjö
Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Kör norrut genom samhället och fortsätt vidare väg mot Virserum ca 12 km fram till Triabo.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Triasjö utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Fiske från båt under tiden den förs fram med motor är inte tillåtet.
Välen Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Kör norrut genom samhället, vik in på väg mot Virserum och kör 1 km, sväng vänster väg ned mot Välenbadet.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Benlöja Sutare Ruda Lake Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Välen utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket. Övrigt: Fiske från båt under tiden den förs fram med motor är förbjudet.
Älmten
Vägbeskrivning:
Från Fagerhult: Vid kyrkan i Fagerhult, sväng höger och kör väg mot Farshult ca 3 km och sjön dyker upp på höger sida. Vid denna sjö är det möjligt att fiska från rullstol.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Mört Benlöja Ruda Sutare Gärs Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre Mört Sutare
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring Älmten utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Öasjön och Yttran
Vägbeskrivning:
Från Högsby: Kör väg 23 mot Växjö ca 9 km, sväng vänster och kör väg mot Grönskåra ca 7 km, sväng vänster mot Bössehäll.
Fiskbestånd:
Fiskarter: Gädda Abborre Gös Mört Braxen Benlöja Lake Ål Dominerande fiskarter: Gädda Abborre
Fiskeregler:
Fiskemetoder: Turistfiskekortet berättigar till fiske med handredskap dvs spinn, mete, fluga samt dragrodd. Minimimått: Fångad gös med längd under 40 cm skall återsättas i sjön. Allemansrätten: Fiskerätts- och markägarna kring sjöarna utgår från att det ansvar och de skyldigheter som följer av vår svenska allemansrätt respekteras vid fisket.
Lånt fra hogsby.se